Semnarea contractului de finanţare a proiectului „Construire şi dotare Centru de zi pentru copilul cu autism P+E, reabilitare şi modernizare Centru de plasament pentru copilul cu dizabilitãţi, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi”

În data de 1 aprilie anul curent, la sediul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice, au fost semnate 31 de contracte de finanţare în valoare de 200 de milioane de euro, o valoare de douã ori mai mare dacã ne raportãm la lunile anterioare. Acest lucru a fost posibil datoritã muncii susţinute de cãtre reprezentanţii Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice.

Cu aceastã ocazie a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Construire şi dotare Centru de zi pentru copilul cu autism P+E, reabilitare şi modernizare Centru de plasament pentru copilul cu dizabilitãţi, Drobeta  Turnu Severin, judeţul Mehedinţi”. Proiectul se va implementa în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritarã 3, domeniul de intervenţie 3.2 – reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Mehedinţi, Constantin Valentin Popescu a fost prezent la acest eveniment, rãspunzând invitaţiei domnului Liviu Nicolae Dragnea, viceprim-ministru al Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice.

Valoarea totalã a proiectului este de 500.000 de euro.

Perioada de implementare a proiectului este de  20  de luni, iar lucrãrile de construcţie se vor desfãşura pe o perioadã de 8 luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunãtãţirea calitãţii vieţii copiilor cu autism şi a familiilor acestora din judeţul Mehedinţi.

Obiectivele specifice ale proiectului „Construire şi dotare Centru de zi pentru copilul cu autism P+E, reabilitare şi modernizare Centru de plasament pentru copilul cu dizabilitãţi, Drobeta Turnu Severin, judeţ Mehedinţi” sunt:

- construirea şi dotarea Centrului de zi pentru copilul cu autism Drobeta Turnu Severin;

- reabilitarea şi modernizarea Centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitãţi;

- îngrijire şi recuperare pentru copiii cu autism din judeţul Mehedinţi.

Acest eveniment pune în valoare avantajele aduse comunitãţilor locale de proiectele finanţate din fonduri europene.

Ofiţer de presã, Dana Ciobanu

About autor