I N F O R M A R E

Această informare este efectuată de Fischerman SRL cu sediul în comuna Eşelniţa, str. Dunării, nr. 1010, judeţul Mehedinţi, ce intenţionează să solicite la Administraţia Bazinală de Apă Banat, aviz de amplasament/ aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului Construire casă de vacanţă D+P+2E, apărare de mal şi împrejmuire, comuna Eşelniţa, str. Dunării, nr. FN, CF nr. 52142, judeţul Mehedinţi.

         Ca rezultat al investiţiei vor rezulta ape uzate menajere şi vor fi epurate în staţia de epurare înainte de evacuare în emisar.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

         Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

         Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 13.05.2022.             .

 

About autor