I N FO R M A R E

               Această informare este efectuată de Pop Ioan şi Pop Livia, cu domiciliul în municipiul Caransebeş, str. Racoviţei, nr. 58B, judeţul Caraş Severin, ce intenţionează să solicite la Administraţia Bazinală de Apă Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului „Construire casă de vacanţă P+1E, puţ forat, fosă septică şi împrejmuire, comuna Eşelniţa, str. Ogradena, nr. F.N., CF nr. 53329, judeţul Mehedinţi.

Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al investiţiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi colectate în bazin etanş vidanjabil.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

         Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

         Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 05.04.2022.

Beneficiar,

About autor