I N FO R M A R E

             Această informare este efectuată de Megan Ion cu domiciliul în comuna Eşelniţa, str. Dunării, nr. 1050, jud. Mehedinţi, ce intenţionează să solicite la Administraţia Bazinală de Apă Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului „Amplasare ponton plutitor, comuna Eşelniţa, str. Dunării, nr. 1050, jud. Mehedinţi”.

            Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al investiţiei nu vor rezulta ape uzate menajere.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

         Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de amplasament/avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

         Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 29.03.2022.

Beneficiar,

About autor