Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Titular

     Păunescu Mircea lulian şi Păunescu Ecaterina, titular al proiectului  « Construire pensiune, Eşelniţa, strada Dunării, nr. 239, amenajare, recompartimentare, mansardare,  construcţie existentă P+l, în P+l+M, construire prin extindere, construcţii tip  P+l, tip P, bazin etanş vidanjabil, amenajare parcare auto, alei pietonale şi auto, amplasare   piscină, amenajare acces rutier la drum public D.N 57 »  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eşelniţa, strada Dunării, nr. 239, CF nr. 52788+52949, număr cadastral 253+52949” anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii   de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire pensiune, Eşelniţa, strada Dunării, nr. 239, amenajare, recompartimentare, mansardare, construcţie existentă P+l, în P+l+M, construire prin extindere, construcţii tip P+l, tip P, bazin etanş vidanjabil, amenajare parcare auto, alei pietonale şi auto, amplasare piscină, amenajare acces rutier la drum public D.N 57” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eşelniţa, strada Dunării, nr. 239, CF nr. 52788+52949, număr  cadastral 253+52949”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care 0 fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi,  municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea  adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

About autor