A N U N Ţ Privind concesionarea izlazurilor comunale aflate în domeniul privat al comunei Dumbrava, judeţul Mehedinţi

Primăria Dumbrava, comuna Dumbrava, Strada Principală FN, judeţul Mehedinţi, telefon 0252/342.661, fax 0252/342.661, CUI 7536937, e-mail: primar@cldumbrava.ro, persoană de contact: VIRDARUS LIVIU, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 118,57 ha păşune (izlaz comunal) – domeniul public al comunei Dumbrava, situat în comuna Dumbrava, judeţul Mehedinţi, prin licitaţie, conform O.U.G. nr. 57/2019.

Informaţiile privind documentaţia de atribuire, caietul de sarcini, precum şi alte informaţii – se pot obţine de la sediul Primăriei Dumbrava, Strada Principală FN, comuna Dumbrava, judeţul Mehedinţi, de Luni până Vineri, în intervalul orar 8:00 – 15:00.

Data limită de depunere a ofertelor: 08.04.2022, ora 13.00, şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 15.04.2022 ora 11.00, la Primăria Dumbrava, comuna Dumbrava, satul Dumbrava de Jos, Strada Principală FN, judeţul Mehedinţi.

PRIMAR, Ing. ENACHE CĂTĂLIN

SECRETAR, VIRDARUS LIVIU

About autor