A N U N Ţ Privind organizarea unui concurs pentru ocuparea postului vacant Administrator Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canal al comunei Dumbrava

Primăria Dumbrava, comuna Dumbrava, Strada Principală FN, judeţul Mehedinţi, telefon 0252/342.661, fax 0252/342.661, CUI 7536937, e-mail: primar@cldumbrava.ro, persoană de contact: VIRDARUS LIVIU, anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canal al comunei Dumbrava în data de 12.04.2022, orele 11:00, conform O.U.G. nr. 57/2019 cât şi H.G. nr. 286/23.03.2011.

Informaţii privind documentele necesare înscrierii la concurs se pot obţine la sediul UAT Dumbrava, Strada Principală FN, comuna Dumbrava, judeţul Mehedinţi, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00.

Data limită pentru înscrierea la concurs: 04.04.2022, ora 15:00.

PRIMAR, Ing. ENACHE CĂTĂLIN

About autor