ANUNŢ PUBLIC

 

   MARANDAN IANIS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Exploatare agregate minerale în perimetrul Budăneşti, comuna Ilovăţ, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Ilovăţ, sat Budăneşti, C.F. nr. 50699.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, din str. Băile Romane nr. 3, Drobeta Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.

About autor