Verificări la furnizorii de energie şi gaze din Mehedinţi

Comandamentul pentru Energie creat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), aflat sub directa coordonare a preşedintelui Mihai Culeafă şi a directorului general Paul Anghel, a demarat în data de 06.01.2022 acţiuni de control la companii furnizoare de energie electrică şi gaze naturale către consumatorii casnici.

Ca atare, comisarii CJPC Mehedinţi au demarat verificări la cei 5 furnizori de energie electrică şi la cei 4 furnizori de gaze naturale cu sediul/ punct de lucru autorizat pe raza judeţului Mehedinţi. Până în prezent, s-au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 140 000 lei şi s-au dispus măsuri de remediere, inclusiv în sensul recalculării facturilor emise fără a respecta prevederile OUG 118/2021 aprobată prin Legea 259/2021 sau clauzele din contract.

În ultima perioadă, la CJPC Mehedinţi s-au înregistrat 15 reclamaţii vizând furnizorii de energie, astfel: 6 reclamaţii vizând furnizarea energiei electrice şi 9 reclamaţii vizând furnizarea de gaze naturale

Dintre cele mai importante abateri constatate în timpul verificărilor, au fost:

● nu a fost aplicată plafonarea şi compensarea preţurilor conform prevederilor OUG118/2021 începând cu data de 01.11.2021

● nerespectarea termenului de facturare înscris în contract şi, implicit, facturarea comasată a serviciilor prestate timp de două luni

● informările privind compensarea facturilor de energie electrica şi gaze naturale, transmise clienţilor, nu conţin elementele din care este compus preţul la care se aplică compensarea

● contractele emise nu evidenţiază preţul serviciilor, ci doar preţul total, astfel încât consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al compensării acordate

  • Facturare necorespunzatoare, cu nerespectarea clauzelor contractuale asumate în ceea ce priveşte costurile datorate

● practică comercială incorectă: majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative.

Comandamentul pentru Energie va continua verificările până pe data de 31 martie 2022.

În această perioadă, în cazul în care constată nereguli la facturile de energie electrică şi gaze naturale, consumatorii pot depune o reclamaţie online sau în scris (prin poştă sau predare personală la sediul Comisariatului Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor).

Totodată, pentru sesizări, ANPC a pus la dispoziţia consumatorilor din toată ţara un număr de telefon şi o adresă de e-mail dedicate.

Aceştia sunt invitaţi  să apeleze numărul de telefon, cu tarif normal, 021.307.67.89, de luni-vineri, între orele 8.00-16.00 sau să acceseze adresa de e-mail energie@anpc.ro.

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea SV Oltenia (Craiova)

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mehediţi

Str. Unirii, nr.78-80, Dr Tr Severin, Tel. 0252 315276, Fax: 0252 315837 email: reclamatii.mehedinti@anpc.ro

About autor