ANUNŢ PUBLIC (al doilea)

   Denumire titular: COMUNA PÃDINA, localitatea PÃDINA, anunţã elaborarea primei versiuni a planului/programului ACTUALIZARE P.U.G. şi R.L.U. comuna PÃDINA, judeţul Mehedinţi şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, str. Bãile Romane, nr. 3, zilnic între orele 8.00-16.00.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM MH în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

About autor