Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     ORAŞUL STREHAIA, titular al proiectului “Amplasare sistem distribuţie gaz-propan lichefiat pe amplasament Spital Orăşenesc Strehaia”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în  judeţul Mehedinţi, oraşul Strehaia, str. Republicii, nr. 159.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi între orele 900-1500, vinerea între orele 900-1300 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.

About autor