Anunţ public

COMUNA DÂRVARI, titular al proiectului „Modernizare străzi în localitatea Dârvari, comuna Dârvari, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, intravilanul comunei Dârvari, judeţul Mehedinţi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare străzi în localitatea Dârvari, comuna Dârvari, judeţul Mehedinţi”, situat în judeţul Mehedinţi, intravilan comuna Dârvari.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din mun. Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni până vineri între orele 8,00 – 16,00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor