A N U N Ţ organizarea unei licitaţii pentru închiriere

A N U N Ţ 

organizarea unei licitaţii pentru închirierea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Uman Albuleşti , pentru înfiinţarea unui cabinet stomatologic

                Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dumbrava, Strada Principală FN, judeţul Mehedinţi, telefon 0252/342.661, fax 0252/342.661, CUI 7536937 e-mail: primar@cldumbrava.ro, cont Trezorerie  RO72TREZ46421180250XXXXX, persoană de contact: VIRDARUS LIVIU , anunţă, în temeiul OUG 57 / 2019, privind Codul Administrativ cât şi în baza HCL nr. 33 / 24.08.2021,  organizarea unei licitaţii pentru închirierea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Uman Albuleşti, pentru înfiinţarea unui cabinet, suprafaţa 20 mp, număr cadastral 51519.

Data-limită de depunere a ofertelor: 04.10.2021, ora 13.00, depuse la Primăria – Consiliul Local Dumbrava, comuna Dumbrava, satul Dumbrava, Strada Principală FN, judeţul Mehedinţi.

Relaţii şi detalii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0252/342.661, persoana de contact VIRDARUS LIVIU, sau la sediul UATC Dumbrava, loc Dumbrava de Jos , Mehedinţi.

 PRIMAR,                                                                SECRETAR GENERAL,

             Ing. ENACHE CĂTĂLIN                                      VIRDARUS LIVIU

About autor