Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – titular

COMUNA DUMBRAVA, titular al proiectului «Refacere drumuri săteşti calamitate în comuna Dumbrava, Judeţul Mehedinţi» anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «Refacere drumuri săteşti calamitate în comuna Dumbrava, Judeţul Mehedinţi» propus a fi realizat în intravilanul şi extravilanul comunelor Dumbrava şi Tâmna, satele Vlădica, Bragleasa, Rocşoreni, Golineasa, Albuleşti, Higiu, Adunaţii Teiului, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3 în zilele de: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor