Anunţ public privind decizia etapei de încadrare-titular

   UAT BROŞTENI, titular al proiectului “Extindere reţele de distribuţie apă în satele Luncşoara, Broşteni şi Meriş, comuna Broşteni Judeţul Mehedinţi”, anunţă publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere reţele de distribuţie apă în satele Luncşoara, Broşteni şi Meriş, comuna Broşteni Judeţul Mehedinţi” propus a fi realizat în intravilanul comunei Broşteni, satele Luncşoara, Broşteni şi Meriş, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor