COMUNICAT PRESĂ CONFERINŢĂ LANSARE PROIECT

Titlul proiectului – ”Tineretul de azi: democraţia de mâine”
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania

Publicat: Septembrie 2015
COMUNICAT PRESĂ CONFERINŢĂ LANSARE PROIECT

Asociaţia SCIENTIA NEMUS anunţă desfăşurarea conferinţei de lansare a proiectului ”Tineretul de azi: democraţia de mâine”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România şi vizează Componenta Implicare, Subcomponenta 1.3 – Încurajarea valorilor democratice.
Proiectul este implementat de către Asociaţia Scientia Nemus în perioada 15 aprilie 2015 – 14 aprilie 2016, având costul total eligibil de 72.022,40 EUR şi îşi propune dezvoltarea de competenţe din sfera valorilor democratice şi a drepturilor omului pentru 75 de tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani din Drobeta Turnu Severin.
Pe parcursul celor 12 luni ale proiectului vor fi organizate diferite activităţi în vederea creşterii gradului de cunoaştere şi respectare a valorilor democratice şi de implicare a comunităţii precum: desfăşurarea de ateliere tematice, organizarea de evenimente tip bioblioteca vie şi world cafe, desfăşurarea evenimentului Dragon’s Den – Excelenţa în democraţie, implementarea de campanii de promovare a valorilor democratice, infiinţarea clubului “Active Youth”.
La eveniment sunt aşteptaţi tineri, voluntari, reprezentanţi ai ONG-urilor şi instituţiilor publice, mass-media şi vor fi prezentate obiectivele, grupul ţintă, activităţile şi rezultatele preconizate ale proiectului.
Evenimentul va avea loc în data de 11 septembrie 2015, ora 11:00, în sala de conferinţe situată în incinta Casei Tineretului – Drobeta Turnu Severin, str. Crişan, nr.25. Totodată vă invităm şi la inaugurarea clubului “Active Youth” de către grupul de iniţiativă din cadrul proiectului, club de tineret al cărui obiectiv este promovarea în comunitate a valorilor democratice şi desfăşurarea de activităţi pentru tineret.

Detalii suplimentare se pot obţine de la:
Cosmina URDEȘ – Manager proiect, E-mail: cosmina.urdes@scientianemus.org
Irina SPÎNU – Coordonator PR, E-mail: irina.spinu@scientianemus.org

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org; www.fondong.fdsc.ro

About autor