UN ALT FEL DE CAFENEA

ONG-ul de pe Clisura Dunãrii, Asociaţia Comunitãţii Eşelniţa Cazanele Dunãrii, a lansat, ieri, 25 august 2015, proiectul “Conexiuni interculturale- Tinerii îşi redescoperã moştenirea culturalã” în Cãminul Cultural din localitate.
Lansarea proiectului s-a fãcut sub forma unei “cafenele publice” la care au participat membri din comunitatea Eşelniţa şi delegaţii din Eibenthal, Sviniţa şi Orşova, aproximativ 80 de persoane. Cafeneaua publicã este o metodã de educaţie nonformalã ce are ca scop identificarea persoanelor-resursã din cele patru localitãţi ale proiectului.
Într-o atmosferã veselã, ce a imitat bine aerul unei cafenele reale, (fãrã alcool totuşi), dar cu gazde prietenoase, voluntari A.C.E.C.D., participanţii au discutat liber şi relaxat despre cultura localitãţilor lor, despre diferitele ei aspecte (istorie, muzicã, arhitecturã, port popular, tradiţii, etc), despre oamenii care o cunosc şi care vor putea fi intervievaţi în timpul vizitelor de documentare de cãtre cei 20 de tineri pregãtiţi în acest sens. Informaţiile, mãrturiile obţinute, fotografiile realizate astfel vor fi cuprinse într-un ghid cultural al Clisurii Dunãrii.
Evenimentul de lansare oficialã a acestui proiect a fost o ocazie importantã pentru cei 20 de tineri participanţi, aparţinând etniilor germanã, sârbã, rromã, cehã, românã, de a lua un prim contact cu “poveştile ” celorlalte etnii, dar şi de a conştientiza propria lor “poveste culturalã”.
Proiectul “Conexiuni interculturale- Tinerii îşi redescoperã moştenirea culturalã” se deruleazã în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului- Direcţia pentru Relaţii Interetnice şi este finanţat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda, Lichtenstein şi Guvernul României.
Responsabil cu promovarea, CLARA TÎRCÃ

About autor