Rolul pregãtirii suplimentare în promovarea cu succes a evaluãrii naţionale

Un proiect bine venit pentru a îmbunãtãţi rezultatele la primul examen important al elevilor de clasa a -VIII-a, reprezintã un act lãudabil. Suntem onorate cã am fost alease sã facem parte din Proiectul POSDRU/153/1.1/S/137875, “Pregãtire suplimentarã pentru promovarea cu succes a evaluãrilor naţionale!”, convinse ca nu are cum sã fie de prisos atâta timp cât proiectul permite o abordare a materiei de examen uşor mai diferitã decât cea de la clasã. Eleviii nu se simt constrânşi de ideea cã pot lua note proaste sau cã vor fi certaţi ci mai degrabã ei îndrãznesc sã întrebe ce nu înţeleg şi ce vor sã li se explice, astfel activitãţile se desfãşoarã într-o atmosferã mai destinsã, relaxatã şi relaxantã.
Elevii Şcolii Gimnaziale „Pamfil Şeicaru” din Orşova au fost implicaţi în PROIECTUL POSDRU: „Pregãtire suplimentarã pentru promovarea cu succes a evaluãrilor naţionale”.
Ca profesori, am încercat sã venim în completarea orelor de la clasã cu acele elemente pe care le-am constatat a nu fi bine stãpânite de elevi. Am insistat pe elementele de teorie literarã, în mod special, pe textul de tip argumentativ. Am variat temele pentru compunerea de la subiectul al II-lea, astfel încât elevii sã se descurce oricare ar fi cerinţa. Am variat, de asemenea, exerciţiile de gramaticã şi testele dupã modelul celor date la examen.
Elevii au fost extrem de receptivi. Pãrerea lor este cã aceastã pregãtire suplimentarã este importantã, deoarece le dã posibilitatea sã întrebe tot ceea ce nu au înţeles la orele de limba şi literatura românã. Pot rezolva împreunã cu profesorul unele exerciţii la care singuri nu s-ar fi descurcat sau poate le-ar fi rezolvat eronat. Sunt mai destinşi, fiindcã nu existã presiunea notei şi colaboreazã cu ceilalţi colegi pentru a putea rezolva exerciţii mai dificile.
Acest proiect, considerã ei, este binevenit ajutându-i sã-şi sedimenteze noţiunile pentru examen la limba şi literatura românã. Le dã o şansã în plus pentru a promova cu succes examenul, putând astfel sã se înscrie la liceul şi la profilul pe care şi-l doresc.
Au înţeles cã o pregãtire temeinicã este baza pentru a reuşi la examen, dar şi în viaţã.
Rezultatele elevilor din grupul ţintã la evaluarea naţionalã nu ştim care vor fi, dar elevii au înţeles ca relaţia profesor-elev nu se opreşte la sfârşitul orelor de curs şi poate deveni o relaţie de încredere reciprocã, o relaţie în care putem fi apropiata lor, ca le înţelegem nevoile, dar şi îndatoririle, ca ne bucuram împreunã de rezultate bune şi totodatã ne întristãm pentru cele mai puţin bune.
Opinii ale elevilor din grupul ţintã – Şcoala Gimnazialã „Petru Dumitriu” Orşova referitoare la Proiectul “Pregãtire suplimentarã pentru promovarea cu succes a evaluãrilor naţionale!”:
Karacsany Anca: Orele pentru pregãtirea evaluãrii naţionale sunt benefice şi vin în ajutorul nostru. Putem pune tot felul de întrebãri despre ceea ce nu înţelegem.
Balan Gabriela: Eu cred cã aceste ore de pregãtire sunt bine venite deoarece putem lucra mai mult şi ne sunt de folos pentru examenul care va urma. Îmi plac aceste ore pentru cã ni se explica de câte ori este nevoie chiar dacã nu înţelegem de prima data. Orele de pregãtire le consider un ajutor, o activitate suplimentarã plãcutã.
Bogasieru Andreea: Dupã pãrerea mea acest proiect este benefic deoarece pot întreba orice nu ştiu fãrã teama.
Biban Dragoş: Pregãtirea suplimentarã pentru evaluarea naţionalã este utilã deoarece ne ajutã sã înelegem mai bine anumite noţiuni, sã ne descoperim lacunele şi sã muncim mai mult. Eu susţin acest proiect.
Tãtaru Simona: Aceastã pregãtire suplimentarã sãptãmânalã susţinutã de doamna profesoarã este în avantajul nostru şi este un ajutor, deoarece ştiu cã pot întreba orice şi nu îmi este teamã cã voi primi o notã micã iar doamna profesoarã nu evitã sã explice atunci când cineva nu înţelege.
Experţi învãţare POSDRU/153/1.1/S/137875
Prof. Ţandãra Alexandra
Prof. Galbenu Liliana Luminiţa
Prof. Drãgan Claudia

Tags:

About autor