Zilele strehãiene – ediţia a XI -a 2013

În zilele de 20 şi 21 mai 2013, oraşul Strehaia a fost cuprins de febra manifestãrilor artistice dedicate celei de-a XI-a ediţii a “Zilelor strehãiene”, cu ocazia sfântului Constantin şi Elena. Deschiderea oficialã a Zilelor strehãiene a avut loc în ziua de 20 mai de cãtre primarul oraşului Sâmion Burcu, în prezenţa unui public numeros.

În cuvântul sãu, primarul oraşului a fãcut cunoscut cetãţenilor cã în perioada urmãtoare se vor derula mai multe proiecte cu fonduri europene: proiectul de reabilitare a reţelei de apã – canal a oraşului, în valoare de 9 milioane de EURO; proiectul de gestionare a deşeurilor menejere, prin construirea unei staţii de transfer la Strehaia; proiectul de reabilitare a Casei de Culturã a oraşului, în valoare de 15 miliarde lei; proiectul de introducere a apei potabile în localitãţile Ciochiuţa şi Lunca Banului; proiectul de asfaltare a strãzilor din oraş şi altele.

Primarul oraşului,  Sâmion Burcu, a profitat de prezenta printre strehãieni a  preşedintelui Cocnsiliului Judeţean Mehedinţi, Adrian Duicu şi a prefectului Nicolae Draghia, aducând mulţumiri acestora atât pentru susţinerea şi aprobarea  acestor  proiecte, cât şi pentru efortul pe care l-au fãcut pentru deschiderea Spitalului Strehaia, solicitând totodatã sprijin pentru deschiderea unui centru de primiri urgenţe la spital, având în vedere dotarea existentã şi privind urgentarea asfaltãrii drumului naţional DN6. Prezenţa distinşilor domni de la conducerea judeţului a atras atenţia şi simpatia cetãţenilor care i-au rãsplatit cu aplauze pe mãsurã, drept dovadã de mulţumire pentru eforturile depuse de aceştia pentru proiectele ce se vor derula începând cu acest an.

Pe parcursul celor 2 zile, prin implicarea directorului Casei de Culturã a oraşului Strehaia, coordonator de program, Marcel Pãunescu, strehãienii s-au bucurat de un program artistic pe mãsura aşteptãrilor: program artistic prezentat de elevii Liceului Tehnologic “Matei Basarab” Strehaia şi ai Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Strehaia, program folcloric prezentat de Ansamblul artistic “Maria Tãnase”, program folcloric prezentat de Ansamblul artistic “Doina Gorjului”, întreceri sportive, recital BAMBI, recital JULIA şi, târziu în noaptea de 21 spre 22 mai, Zilele strehãiene, ediţia a XI-a au luat sfârşit printr-un grandios foc de artificii.

About autor