“Crãciun 2012”- la Liceul Teoretic “Şerban Cioculescu”

La Liceul Teoretic “Şerban Cioculescu” din Drobeta Turnu Severin s-au desfãşurat activitãţi cultural-educative în cadrul proiectului educaţional “Crãciun 2012”. În prezenţa elevilor, a pãrinţilor acestora şi a cadrelor didactice, elevi de la Liceul Teoretic “Şerban Cioculescu”, Liceul de Artã “I. Şt. Paulian” şi Colegiul Tehnic “Domnul Tudor” au prezentat dansuri populare, sceneta “Naşterea Domnului Isus” şi un program de colinde. Sala în care s-a desfãşurat evenimentul a fost pavoazatã cu o expoziţie de picturi şi fotografii realizate de elevi pe perioada desfãşurãrii proiectului educaţional “Crãciun 2012”.

Realizarea proiectului şi derularea activitãţilor  de cãtre cadrele didactice şi elevi s-au fãcut sub directa îndrumare a profesorului Ion NÃNUŢI, directorul general al Liceului “Şerban Cioculescu”.

About autor