Workshop la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova C. S. Nicolăescu-Plopşor al Academiei Române.

 

 

În data de 24 februarie 2023 Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române organizează un workshop online cu tema: „DESCOPERIRI ARHEOLOGICE ŞI CERCETĂRI CU PRIVIRE LA ISTORIA VECHE ŞI MEDIE A OLTENIEI. Dezbaterea care se va deschide cu discursul rostit de prof. univ. dr. Cezar Avram va fi coordonată de către cercet. şt. III, dr. Simona Lazăr şi cercet. şt. III, dr. Ileana Cioarec şi reuneşte cercetători, cadre didactice şi studenţi pasionaţi de istorie. Prin tematica stabilită, în centrul comunicărilor se vor afla discuţii referitoare la descoperirile arheologice datând de la începutul epocii fierului (cercet. şt. III, dr. Simona Lazăr), descoperirile arheologice din epoca romană în Craiova (as. cercet. drd. Ion Leone Gavrilă), satele anterioare momentului constituirii statului Ţara Românească (prof. univ. dr. Dinică Ciobotea), şi încheind cu un popas spiritual, un însemn de demnitate al strămoşilor care au ştiut să creeze valori perene pe pământul românesc-boierii Crăsnaru (cercet. şt. III, dr. Ileana Cioarec).

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova C. S. Nicolăescu-Plopşor al Academiei Române, promotor activ al unor acţiuni consistente de evidenţiere a realizărilor trecutului, dar şi de trasare a unor coordonate pentru viitor, s-a manifestat ca o instituţie ştiinţifică de prestigiu atât în plan local, cât şi în plan naţional şi interrnaţional. Colectivul de cercetători din cadrul ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, în cursul acestui an, a propus un program în cadrul căruia, vor fi organizate mai multe manifestări ştiinţifice ale căror comunicări cuprind o arie largă şi diversă, care sub aspect cronologic acoperă perioade istorice vaste şi valorifică aspecte esenţiale din trecutul şi prezentul Olteniei istorice.

Mai multe informaţii privind acest eveniment vor putea fi accesate pe site-ul instituţiei: https://icsu.ro/evenimente/.

Cercet. şt III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu

Purtător de  Cuvânt al ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova

 

About autor