Anunţ public privind decizia etapei de încadrare titular COMUNA TÂMNA

COMUNA TÂMNA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Sistem de alimentare cu apă, în satul Boceni, comuna Tâmna, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în comuna Tâmna, sat Boceni;

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr.3 în zilele de luni -  joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagine de internet a autoritîţii competente pentru protecţia mediului – APM Mehedinţi;

About autor