Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     ORAŞUL STREHAIA, titular al proiectului  “Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, oraşul Strehaia, localitatea Strehaia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi între orele 900-1400, vinerea între orele 900-1200 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.

 

About autor