Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

                  SC ASPHALT ROUTE EXPRES SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Exploatarea nisipului din perimetrul Iaz Piscicol Expres” propus a fi amplasat în extravilan comuna Hinova, sat. Ostrovul Corbului, Judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care  fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor