Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – titular

COMUNA TÂMNA titular al proiectului „Asfaltare drumuri şi uliţe săteşti în comuna Tâmna, judeţul Mehedinţi” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Asfaltare drumuri şi uliţe săteşti în comuna Tâmna, judeţul Mehedinţi” propus a fi realizat în intravilanul satelor Tâmna, Valea Ursului, Colareţ, Izvorălu şi Manu, comuna Tâmna, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3 în zilele de: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor