I N FO R M A R E

            Această informare este efectuată de Stoi Dorina Daciana cu domiciliul în municipiul Timişoara, str. Dosidej Obradovici, nr. 4, bl. D14/2, ap. 15, jud. Timiş, ce intenţionează să solicite la Administraţia Bazinală de Apă Banat, aviz de amplasament pentru realizarea proiectului „Amplasare ponton plutitor localitatea Divici, comuna Pojejena, judeţul Caraş Severin”.

            Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al investiţiei nu vor rezulta ape uzate menajere.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

         Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de amplasament pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

         Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 02.10.2022.

About autor