ANUNŢ PUBLIC PRIVIND ETAPA DE ÎNCADRARE

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND ETAPA DE ÎNCADRARE

   ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI VALEA COŞUŞTEI  din localitatea Greci, str. Principală nr.263, anunţă elaborarea primei versiuni a planului  “AMENAJAMENTUL FF PROPRIETATE PRIVATĂ CE APARŢINE ASOCIAŢIEI PROPRIETARILOR DE PĂDURI VALEA COŞUŞTEI SITUAT PE RAZA JUDEŢULUI MEHEDINŢI UAT SALCIA ŞI UAT GÂRLA MARE”  U.P I AMZA situat  pe raza jud. Mehedinţi anunţă publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu-necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare de mediu, necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată şi se va supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, în conformitate cu HG. nr. 1076/2004.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul Asociaţiei Proprietarilor de Păduri Valea Coşuştei, localitatea Greci str. Principală nr. 263 zilnic între orele 08-14.00.

Comentariile şi sugestiile se vor trimite în scris la sediul APM Mehedinţi str. Băile Romane nr. 3 Drobeta Turnu Severin în perioada (primul anunţ 18 zile, al doilea anunţ 15 zile), zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI VALEA COŞUŞTEI

About autor