„Frontiere şi contacte. Fenomene locale, regionale şi globale”

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”,

partener al Conferinţei Internaţionale

Frontiere şi contacte. Fenomene locale, regionale şi globale”

În perioada 19-20 noiembrie 2021 Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, din Craiova, găzduieşte lucările Conferinţei Internaţionale „FRONTIERE ŞI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ŞI GLOBALE”. Manifestarea ştiinţifică face parte din proiectul de cercetare interdisciplinar cu acelaşi nume, coordonat de Conf. univ. dr. Camelia Elena Zăbavă – Universitatea din Craiova şi Conf. univ. dr. habil. Carmen Cerasela Dărăbuş – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca –Centrul  Universitar Nord Baia Mare.

În cadrul acestui proiect,  Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” este partener, alături de Institutul Limbii Române/Lectoratul de limba română din cadrul Universităţii „Sfinţii Chiril şi Metodiu” din Veliko-Tărnovo, Republica Bulgaria, Departamentul de Balcanistică; Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – CUNBM – Facultatea de Litere; Asociaţia Culturală „Carmina Balcanica”, Craiova. Proiectul îşi propune să contureze o viziune de ansamblu asupra diversităţii culturale, prin prisma formelor specifice, locale şi regionale, dar şi prin elementele comune generate de globalizare.

Lucrările Conferinţei internaţionale se vor desfăşura pe trei secţiuni: Filologie, Studii culturale, Istorie / Istoria mentalităţilor. Vor susţine prelegeri peste 60 de participanţi din străinătate (Ungaria, Bulgaria, Italia, Spania, Republica Cehă, Azerbaidjan) şi din ţară(Craiova, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Baia Mare), de formaţii diferite (filologi, etnologi, antropologi, istorici). În cadrul manifestării ştiinţifice va fi organizată şi o secţiune cu susţinere în engleză şi franceză.

În deschiderea Conferinţei vor lua cuvântul  Conf. univ. dr. Daiana Theodora Cuibus, director general al Institutului Limbii Române, Bucureşti şi Prof. univ. dr. Sevastian Cercel, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, din Craiova.

„Semnificaţia traiului în comun implică studierea limitelor şi a elementelor de contact în imaginarul socio-cultural, modalităţile sale de structurare, stereotipuri, prejudecăţi, relaţia Eu/Celălalt, managementul conflictelor. În acest context, noţiunea de „toleranţă” joacă un rol important; odată cu evoluţia termenului, vom înţelege aspectele diverse ale multiculturalismului, de la cel restrictiv la cel liberal, de la toleranţa umanistă la multiculturalismul ca provocare pentru stabilitatea lumii contemporane şi de-a lungul istoriei, succesele şi eşecurile acestora. Multiculturalitatea devenită interculturalitate este ansamblul de procese destinate stabilirii de relaţii fondate pe respect mutual dintre diverse culturi şi spaţii lingvistice”, au menţionat organizatorii manifestării ştiinţifice.

Evenimentul se va desfăşura online, pe platforma Zoom. Lucrările conferinţei vor fi publicate într-un volum colectiv, la o editură acreditată CNCS.

cercet. ştiinţ. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu

Purtător de cuvânt al ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova

 

About autor