Archive for October 3rd, 2022

  •             Această informare este efectuată de Stoi Dorina Daciana cu domiciliul în municipiul Timişoara, str. Dosidej Obradovici, nr. 4, bl. D14/2, ap. 15, jud. Timiş, ce intenţionează să solicite la...

    I N FO R M A R E

                Această informare este efectuată de Stoi Dorina Daciana cu domiciliul în municipiul Timişoara, str. Dosidej Obradovici, nr. 4, bl. D14/2, ap. 15, jud. Timiş, ce intenţionează să solicite la...

    Continue Reading...

Page 1 of 11


Respectam Regulamentul European General privind protectia datelor cu caracter personal.