DE LA PREZENT SPRE VIITOR

În perioada 20-21 noiembrie 2015, la Şcoala Gimnazialã din localitatea Roşia s-au desfãşurat activitãţile specifice seminarului pentru educaţie non-formalã din cadrul activitãţii A3. Orientare, consiliere şi asistenţã educaţionalã pentru prevenirea pãrãsirii timpurii a şcolii din cadrul proiectului POSDRU/188/2.2/S/155742 cu titlul „Abordare inovativã şi pachet de resurse suport pentru stimularea participãrii la educaţie”(STIMUL), proiect derulat de cãtre Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi ONG –ul Asociaţia Transformational Leadership.
Consilierii preventivi au desfãşurat activitãţi educaţionale non-formale pentru un numãr de 100 prescolari, elevi nivel primar, elevi nivel gimnazial şi pãrinţii acestora, din localitãţile Roşia şi Iacobeni, selectaţi şi înregistraţi în grupul ţintã al proiectului, în vederea creşterii calitãţii intervenţiilor integrate preventive, pentru conştientizarea şi valorificarea beneficiilor parcursului educaţional, în vederea diminuãrii fenomenului de pãrãsire timpurie a şcolii şi a abandonului şcolar.
Pe parcursul celor douã zile au fost desfãşurate activitãţi de dezvoltare a competenţelor de comunicare intra şi interpersonalã, a compor-tamentelor de asumare de sarcini, în scopul prevenirii pãrãsirii timpurii, în patru ateliere de lucru, folosindu-se ca metode jocul didactic, învãţarea prin experienţã, consilierea de grup. Activitãţile au fost axate pe teme legate de autocunoaştere, cunoaşterea copilului/copiilor, comunicare pãrinte-pãrinte, pãrinte-copil/copii, toate având ca scop principal prevenirea pãrãsirii timpurii a şcolii.
De asemenea, a fost accentuat rolul important şi responsabilitatea pe care o au pãrinţii în creşterea şi educarea copiilor lor, în tot ceea ce fac, primordial fiind interesul major al copilului.
Programul a oferit: sesiuni de informare pentru pãrinţi-principalii parteneri în procesul instructiv-educativ, pe teme de interes din domeniul educaţional şi servicii de consiliere educaţionalã cu rol de suport de care aceştia au nevoie în scopul îmbunãtãţirii relaţiei parinţi-copii-profesori. Aceste servicii vor fi promovate atât pe parcursul derulãrii proiectului, dar şi ulterior, prin activitãţile de concepere ghiduri pentru activitãţi bazate pe nevoile copiilor, pe ritmul propriu fiecãrui copil, activitãţi ce promoveazã colaborarea şi progresul educaţional la nivelul unitãţilor şcolare.
Prof. Monica Iuliana Ponea, Expert informare şi publicitate

Tags:

About autor