„Educaţie pentru viaţă – EV”

COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicat de presă privind implementarea proiectului
„Educaţie pentru viaţă – EV”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi anunţă implementarea proiectului „Educaţie pentru viaţă – EV”, cu numărul de identificare POSDRU/190/1.1/S/156935, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 1 „Educaţie şi formare în spijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Acces la educaţie şi formare profesională initială de calitate”.

Obiectiv general:
Dezvoltarea şi evaluarea de competenţe cheie şi profesionale pentru 15100 elevi prin asigurarea accesului la educaţie de calitate şi programe educative vizând dezvoltarea abilităţilor personale şi îmbunătăţirea perfomanţelor şcolare, în contextul dezvoltării durabile a unei societăţi deschise si incluzive bazată pe cunoaştere şi progres tehnologic.

Obiective specifice
1. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere în scopul creşterii participării elevilor la educaţie şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi pentru identificarea secţiunii de concurs adecvată rutei profesionale şi aptitudinilor personale;
2. Elaborarea şi implementarea unui program educativ integrat de dezvoltare şi evaluare a competenţelor cheie şi profesionale ale elevilor, dezvoltarea abilităţilor personale (TIC, educaţie civică, cultură antreprenorială, educaţie tehnologică de specialitate, cetăţenie activă, pictură, desen, diversitate, dezvoltare durabilă) în cadrul a 7 centre zonale de activităţi;
3. Infiinţarea şi dezvoltarea unei reţele parteneriale sustenabile pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale iniţiale, facilitarea învăţării reciproce şi a schimbului de bune practici, promovarea principiilor dezvoltării durabile, cu accent pe problemele de mediu.

Bugetul proiectului:
Valoarea totală a Proiectului este de 3409012 lei, din care 2556759 lei finanţarea nerambursabilă din Fondul Social European.

Durata proiectului: 5 luni

Manager proiect, prof. dr. Mirela PINTEA-ENEA
Expert comunicare, prof. Ion TUFIŞ

Tags: ,

About autor