Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/188/2.2/S/155742 cu titlul „Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea participării la educaţie” (STIMUL)

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
domeniul major de intervenţie 2.2.: Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
Cod Contract: POSDRU/188/2.2/S/155742

Octombrie 2015

Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/188/2.2/S/155742 cu titlul
„Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea
participării la educaţie” (STIMUL)

În data de 31 octombrie 2015, în sala de conferinţe a hotelului Afrodita din Băile Herculane se vor derula activităţile specifice conferinţei de lansare a proiectului POSDRU/188/2.2/S/155742 cu titlul „Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea participării la educaţie”(STIMUL).
Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi având ca parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi ONG –ul Asociaţia Transformational Leadership.
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului: Creşterea calităţii intervenţiilor integrate preventive şi remediale de informare, consiliere şi educaţie de tip „a doua şansă” pentru un grup ţintă de 1275 de persoane din 3 regiuni de dezvoltare, Sud-Vest Oltenia, Centru şi Nord-Vest, pentru conştientizarea şi valorificarea beneficiilor parcursului educaţional, în vederea diminuării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi a abandonului şcolar.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a importanţei învăţământului obligatoriu pentru persoane din grupul ţintă din regiunile de referinţă;
2. Facilitarea accesului la servicii integrate şi personalizate de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională pentru 225 de persoane din componenta remedială şi pentru 1050 de persoane din componenta preventivă;
3. Eficientizarea programului educaţional „a doua şansă” şi a serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională remedială, din cele trei regiuni de implementare a proiectului, cu ajutorul unui instrument inovator TIC;
4. Îmbunătăţirea competenţei cheie de comunicare în limba maternă pentru un număr de 225 de persoane din componenta remedială în cadrul programului de educaţie de tip „a doua şansă”.

Prin obiectivele sale generale şi specifice, proiectul se înscrie în AXA PRIORITARĂ 2 –Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul Major de Intervenţie 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii.
În conformitate cu unul dintre cele cinci obiective fundamentale ale Strategiei Europa 2020, reducerea numărului de tineri care renunţă prematur la studii, proiectul STIMUL vizează triada PREVENIRE-INTERVENŢIE-COMPENSARE prin elaborarea, pilotarea şi implementarea unui pachet integrat de servicii educaţionale inovative, care permit accesul grupului ţintă la noi oportunităţi şi participarea egală la educaţie.
Activitaţile intreprinse pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii sunt în conformitate cu noile linii integrate privind tinerii din cadrul Agendei Lisabona şi din cadrul Pactului European privind Tinerii.
În cadrul conferinţei vor fi prezentate activităţile, rezultatele anticipate şi indicatorii ce urmează a fi atinşi după finalizarea proiectului.

Prof. Monica Iuliana Ponea, Expert informare şi publicitate
E-mail: monica_ponea@yahoo.com

Tags: ,

About autor