PARTICULARITÃŢI ALE SISTEMULUI DE ÎNVÃŢÃMÂNT FINLANDEZ

Finlanda a atras atenţia lumii atunci când s-a constatat cã elevii sãi au obţinut constant poziţii de top la testele P.I.S.A. (Programme for International Student Assessment), teste internaţionale destinate copiilor de 15 ani care acoperã trei domenii principale: citire/lecturã, matematicã şi ştiinţe. Aceste domenii sunt investigate în termenii stãpânirii cunoştinţelor şi deprinderilor de bazã, necesare în viaţa adultã, pentru educaţia permanentã, pentru piaţa muncii, prin evaluarea competenţelor trans-curriculare, nu din perspectiva stãpânirii curriculei şcolare.
Relaţia dintre profesori şi elevi se bazeazã pe comunicare deschisã şi pe colaborare. Orele de curs sunt puţine, scurte (45 de minute) şi eficiente, iar temele pentru acasã nu depãşesc 30 de minute. Elevii pot alege, încã din şcoala primarã, materii opţionale în funcţie de aptitudinile şi pasiunile lor.
În Finlanda, şcoala pune preţ pe calitatea profesorilor, investind doar în cei care realizeazã performanţe. Legea impune fiecãrui cadru didactic sã aibã la bazã cinci ani de facultate şi un masterat în pedagogie. Poziţia de profesor este una cu o mare responsabilitate şi, în consecinţã, nu oricine poate intra în sistem. Profesorilor care nu îşi dovedesc competenţa nu li se prelungeşte contractul de angajare.
Reforma sistemului de învãţãmânt finlandez a început în urmã cu 40 de ani, dar metodele au fost mereu îmbunãtãţite şi adaptate la evoluţia societãţii. Atunci a fost adoptat un nou sistem educaţional. Iar acest sistem se referã, de fapt, la egalitate de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul socio-economic din care aceştia provin. Conceptul este „peruskoulu” şi el desemneazã o şcoalã „comprehensivã” pentru toţi elevii între 7 şi 16 ani. Primul lucru care s-a decis a fost ca şcoala elementarã sã fie formatã din nouã clase. Este o şcoalã finanţatã de stat şi care oferã tuturor copiilor educaţie gratuitã, o şcoalã obligatorie şi disponibilã pentru toţi, dar şi o şcoalã fãrã examene de admitere şi fãrã taxe. Copiii cu cerinţe educaţionale speciale nu studiazã la domiciliu, nu sunt excluşi sau izolaţi în şcoli speciale, ci participã la ore în clase normale, indiferent dacã au handicapuri grave.
Cu un sistem de învãţãmânt, în care 93% dintre absolvenţii de liceu promoveazã examenul de bacalaureat, în care peste 65% dintre liceeni ajung la facultate şi în care doar 10% dintre cei care îşi doresc sã devinã profesori ajung la catedrã, Finlanda devine prima ţarã care face pasul urmãtor: adapteazã educaţia la realitãţile lumii în care trãim. Reforma vizeazã, printre altele, şi “desfiinţarea” sãlii de clasã tradiţionale, în care elevii stau în bãnci pasivi, ascultându-şi profesorii şi aşteptând sã li se punã întrebãri. În anii urmãtori se va pune în practicã o abordare care pune mai mult accent pe colaborarea dintre profesori şi copii, care vor lucra în grupuri mici pentru a rezolva diverse probleme prin care îşi vor îmbunãtãţi abilitãţile de comunicare.
Sistemul de valori al finlandezilor are la bazã educaţia, nu acumularea de bunuri. Acest lucru este valabil pe tot parcursul vieţii, când, aratã statisticile, adulţii preferã sã dea bani pe un program de educaţie continuã decât pe ultimul telefon scos pe piaţã. Este un sistem de valori format în familie, consolidat în şcoalã, pus apoi în slujba ţãrii.
“Particularitãţi ale sistemului de învãţãmânt finlandez” este titlul modulului I al cursului de 24 de ore „Benchmarking pentru performanţã în educaţie”, avizat M.E.C.Ş., în oferta C.C.D. Mehedinţi, ca rezultat principal al participãrii subsemnatei, împreunã cu alţi trei formatori (Borugã Bianca, Revesz Mihaela Laurenţia şi Nicolae Liliana Ileana), la stagiul de formare profesionalã „Best Practices Benchmarking”, cu durata de 40 de ore, desfãşurat la Helsinki, Finlanda, prin Programul Erasmus +, Acţiunea cheie 1 – Domeniul EDUCAŢIA ADULŢILOR, Mobilitatea persoanelor în scopul învãţãrii, în perioada 9-13 martie 2015, în cadrul proiectului Casei Corpului Didactic Mehedinţi „Formatori Open Blended Learning de competenţe cheie validate în mobilitãţi transnaţionale”.
Profesor-metodist Rodica Teleguţã
Casa Corpului Didactic Mehedinţi

Tags: ,

About autor