Conferinţã de presã la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi

Sãptãmâna trecutã, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi prof. dr. Mirela Pintea Enea (foto), inspector şcolar general, a susţinut o conferinţã de presã pentru a prezenta situaţia actualã a învãţãmântului mehedinţean, dar şi propuneri pentru îmbunãtãţirea calitãţii acestuia.
Prof. dr. Mirela Pintea Enea a evidenţiat acţiunile şi activitãţile ce se desfãşoarã pentru înscrierea în învãţãmântul preşcolar, precum şi în învãţãmântul profesional şi liceal, pentru anul şcolar 2015 – 2016. În grãdiniţele mehedinţene vor fi reînscrişi 6.590 de preşcolari, existând posibilitatea creşterii numãrul preşcolarilor pânã la 6.900. A fost prezentat, de asemenea, stadiul pregãtirii pentru examenele naţionale din anul şcolar 2014 – 2015, şi au fost evidenţiate rezultatele obţinute la fazele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare în acest an de învãţãmânt.
Dar, poate, cã cel mai important eveniment este organizarea, în 14 şi 15 mai 2015, a unui târg de oferte educaţionale la care vor fi prezentate ofertele Colegiilor şi Liceelor din judeţul Mehedinţi.

Tags: ,

About autor