Şedinţã de Consiliu Judeţean. S-a aprobat suma de 15.000 de lei pentru sãrbãtoarea etniei romilor

Consilierii judeţeni s-au întrunit luni dupã-amiazã în cadrul şedinţei pe luna martie, pe ordinea de zi figurând 12 proiecte de hotãrâri. S-au numit noi reprezentanţi ai CJ în diverse consilii de administraţie, s-a aprobat eliberarea unor licenţe de traseu pentru transport de persoane şi s-au dat bani pentru sãrbãtoarea romilor.

Prin votul aleşilor judeţeni, Consiliul Judeţean Mehedinţi va fi reprezentat în consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţe Drobeta Turnu Severin de Doru Argintoianu, iar AGA al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã pentru Salubritate Mehedinţi, de Dan Mihãilescu. Consilierii judeţeni au mai aprobat costul mediu de întreţinere pentru asistaţii din Centrul de Asistenţã Medico-Socialã Cujmir şi Bâcleş, precum şi contribuţia lunarã de întreţinere pentru aceşti asistaţi. Tot luni, consilierii judeţeni au acordat şi suma de 15.000 de lei pentru organizarea evenimentului „Sãrbãtoarea etniei romilor”, în perioada 3-5 aprilie de cãtre Centrul Cultural „Nichita Stãnescu” şi Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”.
Un proiect care a stârnit discuţii aprinse din partea unor consilieri locali a fost cel privind implementarea subproiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apã şi extinderea reţelei de canalizare în cartierul Poiana Stelei din Orşova”. Este vorba de un proiect a cãrei implementare cade în sarcina Companiei Naţionale de Investiţii –„C.N.I.” S.A., în calitate de Agenţie de Implementare şi de Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, iar sumele necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii vor fi asigurate de cãtre UAT Orşova în proporţie de 19,25 la sutã din valoarea totalã a obiectivului, inclusiv contravaloarea taxelor şi impozitelor datorate şi plãtite pe teritoriul României. În acest sens, Consiliul Local Orşova a adoptat Hotãrârea nr. 17 din 12.02.2015 prin care s-a aprobat confinanţarea în sumã de 263.000 de euro, inclusiv TVA. Discuţiile au fost tocmai pe marginea acestei confinanţãri fiindcã printre obligaţiile C. J. Mehedinţi în acest proiect se numãrã faptul cã acesta trebuie sã depunã toate diligenţele pentru identificarea unor surse de finanţare în cazul în care Primãria Orşova s-ar afla în imposibilitate de platã a contribuţiei sale. S-a luat în discuţie şi faptul cã la Orşova mai sunt probleme şi de ordin administrativ în sensul cã existã o hotãrâre de dizolvare a Consiliului Local, dar secretarul C. J. Mehedinţi, Ştefan Mednyanszky a precizat cã aceasta nu este pusã în executare, nefiind definitivã.
Consilierii judeţeni au primit şi rapoartele Adunãrii Generale a Acţionarilor de la Eudis şi Compania pentru Servicii Publice Mehedinţi SA, dar dezbaterea lor a fost amânatã pentru şedinţa din luna aprilie.

Tags: ,

About autor