Comunicarea pãrinte – elev – şcoalã trebuie sã fie ireproşabilã

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi şi Federaţia Naţionalã a Asociaţiilor de Pãrinţi – Învãţãmânt Preuniversitar – Filiala Sud-Vest Oltenia au organizat luni, 14 octombrie a.c., în sala de şedinţe a Prefecturii, o întâlnire a cadrelor didactice mehedinţene, directori de şcoli, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, reprezentanţi ai organizaţiilor de pãrinţi direct implicate în procesul de învãţãmânt şi educaţie, cu Oren GOSTIAUX, vicepreşedintele EPA (Asociaţia Europeanã a Pãrinţilor).
Printre temele abordate în discuţii au fost implicarea pãrinţilor în sistemul de educaţie, recunoaşterea rolului primordial al pãrinţilor în educaţia copiilor, prevenirea violenţei, educaţia pentru cetãţenie şi siguranţa în şcoli. „Sã preluãm ce este bun de la alte ţãri, atât în ceea ce priveşte experienţa şi comunicarea între elev-pãrinte-şcoalã cât şi în privinţa uniformei şcolare”, menţiona Marian Şuţã, inspector şcolar general.
Oren Gostiaux a vorbit despre comunicarea dintre pãrinţi şi şcoalã, despre dezvoltarea unei relaţii de duratã. „Trebuie sã se punã accentul pe munca în echipã, pentru ca rezultatul sã fie pe mãsurã. Nu trebuie omis din aceastã ecuaţie pãrintele, iar şcoala trebuie sã continue procesul de comunicare cu elevul, sã-l pregãteascã pentru obţinerea unor rezultate bune. Sã ajutãm elevul sã-şi schimbe atitudinea, iar relaţia şcoalã-pãrinţi este foarte importantã din punct de vedere al comunicãrii.”
„Noi am avut probleme tocmai din acaestã cauzã, pentru cã nu existã comunicare între pãrinţi şi copii şi între pãrinţi şi şcoalã. Trebuie sã dezvoltãm acest segment, al comunicãrii, în favoarea elevului, în primul rând. Când aceastã comunicare va exista cu adevãrat, lucrurile vor merge mai bine şi rezultatele se vor vedea pe parcurs”, declara şi Gheorghiţa Cranta, vicepreşedinte regional Sud-vest Oltenia al Federaţiei Naţionale a Asociaţiei de Pãrinţi din Învãţãmântul Preuniversitar.
La aceastã întâlnire au mai luat parte Mihaela Gunã, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiei de Pãrinţi din Învãţãmântul Preuniversitar, dar şi deputatul Petru Andea, din Comisia pentru învãţãmânt a Camerei Deputaţilor.

Tags:

About autor