Proiect european încheiat de Episcopia Severinului şi Strehaiei

Episcopia Severinului şi Strehaiei a încheiat vineri, 29 martie, proiectul “PREGÃTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL” – POSDRU/81/3.2/S/53777.

Evenimentul s-a desfãşurat în sala “Mitropolit Nestor Vornicescu” a Centrului Eparhial, sub forma unei conferinţe de presã, bucurându-se de prezenţa episcopului locului, Preasfinţitul Pãrinte Nicodim.

“Acest proiect a fost unul benefic pentru cele douã episcopii, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Caransebeşului. În cele douã judeţe, Mehedinţi şi Caransebeş, avem 193 de biserici, monumente istorice, catalogate de tip A şi B. În cele 400 de parohii, cât au împreunã episcopiile noastre, existã, deci, aproximativ 200 de biserici cu valoare istoricã, biserici de importanţã naţionalã şi internaţionalã, care meritã în mod special atenţia parohienilor, dar şi grija slujitorilor Sfintelor Altare. Preoţii cuprinşi în cadrul acestui proiect, printre alte specializãri şi cursuri folositoare pe care le-au urmat, au devenit specialişti, buni cunoscãtori în ceea ce priveşte valoarea monumentelor istorice, manifestând grijã pentru pãstrarea lor” a spus Preasfinţia Sa.

Au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere, Episcopia Caransebeşului, Muzeul Regiunii “Porţile de Fier” şi Universitatea din Prešov, Slovacia.

Pãrintele George-Daniel Achim, şef Centru Perfecţionare Drobeta Turnu Severin, a prezentat rezultatele proiectului derulat cu succes, rezultate care cresc considerabil fondul patrimoniului cultural naţional.

Astfel au fost înfiinţate, pe parcursul celor 33 de luni de proiect, 11 centre de lucru în domeniul patrimoniului cultural, la Drobeta-Turnu Severin şi Caransebeş, 2 baze de date electronice cu informaţii despre bunurile de patrimoniu din judeţul Mehedinţi şi judeţul Caraş-Severin, 2 pagini web şi 2 muzee virtuale cu bunurile de patrimoniu aflate în administrarea Episcopiei Severinului şi Strehaiei şi Episcopiei Caransebeşului.

A fost asiguratã, de asemenea, creşterea nivelului de pregãtire profesionalã a personalului angajat prin intermediul cursurilor de formare profesionalã specifice muncii de evaluare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural şi a cursurilor de iniţiere în utilizarea tehnologiei informatice, astfel încât, cele douã Episcopii dispun la momentul actual de personal calificat în domeniu.

Au fost instruite şi informate prin cursuri de perfecţionare 948 persoane, prin 11 workshop-uri în vederea realizãrii transferului de expertizã de la partenerul internaţional.

În urma acestui proiect vor rãmâne 2 grupuri permanente de lucru şi consultare în domeniul patrimoniului cultural naţional constituite în  judeţul Mehedinţi şi judeţul Caraş-Severin, un alt aspect pozitiv fiind cele 2 parteneriate pe termen lung încheiate cu autoritãţile şi actorii din domeniul patrimoniului cultural pentru protejarea şi promovarea patrimoniului cultural din judeţul Mehedinţi şi judeţul Caraş-Severin.

Beneficiarii proiectului au participat, pe lângã cursurile de formare, şi la seminarii de informare privind asigurarea sãnãtãţii şi securitãţii la locul de muncã şi protecţia mediului şi controlul poluãrii.

Valoarea totalã a proiectului “PREGÃTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL” a fost de 6.865.135 lei, din care 6.200.212 reprezintã asistenţã financiarã nerambursabilã, 126.535 lei contribuţia proprie a Episcopiei Severinului şi 538.388 lei cheltuieli neeligibile aferente proiectului.

About autor