Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     U.A.T. BROŞTENI prin primar Borugă Alexandru, titular al proiectului  Modernizare drumuri în comuna Broşteni, judeţul Mehedinţi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protectia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în judetul Mehedinţi, intravilan şi extravilan comuna Broşteni.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi între orele 900-1400, vinerea între orele 900-1200 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.

 

 

About autor