Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 COMUNA GRUIA, titular al proiectuluiModernizare infrastructura de transport în satele Gruia, Izvoarele şi Poiana Gruii, comuna Gruia, judeţul Mehedinţi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, com. Gruia, satele Gruia, Izvoarele şi Poiana Gruii.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi între orele 800 - 1630, vinerea între orele 800 - 1400 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10(zece zile) de la data  publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.

 

About autor