Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

      NEDELA DUMITRU, titular al proiectului construire spălatorie auto, spaţii depozitare materiale de construcţii, magazin desfacere şi birouri, P+1 partial, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în oraşul Vânju Mare, str. Republicii, nr. 7, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până joi între orele 800-1600, vinerea între orele 800-1400 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.

 

 

About autor