Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

      ORAŞUL STREHAIA, titular al proiectului Înfiinţare sistem centralizat de colectare a apelor uzate în localitatea Lunca Banului, UAT Strehaia, judeţul Mehedinţi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în  judeţul Mehedinţi, oraşul Strehaia, sat Lunca Banului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi între orele 900-1500, vinerea între orele 900-1300 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.

 

About autor