Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

     ORAŞUL STREHAIA, titular al proiectului Înfiinţare sistem de distribuire a apei  potabile şi sistem centralizat de colectare a apelor uzate în localitatea Ciochiuţa, UAT Strehaia, judeţul Mehedinţi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, localitatea Ciochiuţa, oraşul Strehaia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi între orele 900-1500, vinerea între orele 900-1300 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.

 

 

About autor