Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

       COMUNA PONOARELE, titular al proiectului „Modernizarea infrastructurii de transport în comuna Ponoarele, judeţul Mehedinţi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în comuna PONOARELE, satele: Delureni, Ceptureni, Gărdăneasa, Cracu Muntelui, Proiteşti, Gheorgheşti, Băluţa, Răiculeşti, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până joi între orele 800-1600, vinerea între orele 800-1200 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de zece zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.

 

 

About autor