INFORMARE

 În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, Comuna Broşteni, judeţul Mehedinţi cu sediul în comuna Broşteni, sat Broşteni, judeţul Mehedinţi, solicită de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU Craiova, avizul de gospodărire a apelor pentru proiectul  „MODERIZARE DRUMURI ÎN COMUNA BROŞTENI, JUDEŢUL MEHEDINŢI”.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa Primăria comunei Broşteni, comuna Broşteni, sat Broşteni, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252383020, 0252383118, email clbrosteni@yahoo.com după data de 20.10.2023.

About autor