Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA TÂMNA titular al proiectului „Reţea de canalizare ape uzate menajere cu staţie de epurare, localitatea Valea Ursului, comuna Tâmna”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reţea de canalizare ape uzate menajere cu staţie de epurare, localitatea Valea Ursului, comuna Tâmna” propus a fi realizat în judeţul Mehedinţi, intravilan şi extravilan comuna Tâmna.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 şi vineri,  între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor