I N FO R M A R E

             Această informare este efectuată de Comuna Podeni, judeţul Mehedinţi, ce intenţionează să solicite la SGA Mehedinţi, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea planului Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Podeni, judeţul Mehedinţi.

 

         Planul propus este o actualizare a PUG.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

         Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

          Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 29.09.2023.

Primar,

About autor