ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMUNA BUTOIEŞTI titulară a proiectului «Sisteme de alimentare cu apă şi reţele de canalizare cu staţii de epurare ape menajere în localităţile Gura Motrului, Pluta şi Ţânţaru, comuna Butoieşti, judeţul Mehedinţi» anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, pentru proiectul propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, comuna Butoieşti, satele: Gura Motrului, Pluta şi Ţânţaru.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, dinb judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3 în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.

About autor