Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – titular SC Mehedinţi GAZ SA

SC MEHEDINŢI GAZ SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi racorduri individuale la gaze naturale”, propus a fi realizat în judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Calomfirescu şi Vasile Alecsandri.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 08.00 – 16.30 şi vineri, între orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About autor