ANUNŢ LICITAŢIE

ANUNŢ

  Primăria comunei Bala, judeţul Mehedinţi, str. Staţiunii, nr 276, judeţul Mehedinţi, cod fiscal 4426468, telefon 0252/386001/0747920350 persoană contact Croitoru Adrian e-mail: primariabala@pejmh.ro, scoate la licitaţie pe o durată determinată de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local Bala, a unui teren intravilan  curţii construcţii – 3538 mp. cât şi construcţii aferente terenului C1 – magazine târg – 98 mp, C2-şopron metallic -193 mp.mp., tarla 35, parcela 1, CF nr. 51963 din domeniul privat al Comunei  Bala, Consiliul Local Bala, judeţul Mehedinţi, închirierea se face conform art. 333–362 din O.U.G. nr. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 32/31.08.2023.

după cum urmează:

- contract de închiriere prin licitaţie publică pe o durată determinată de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local Bala, a unui teren intravilan  curţii construcţii – 3538 mp. cât şi construcţii aferente terenului C1 – magazine târg – 98 mp, C2 – şopron metallic – 193 mp.mp., tarla 35, parcela 1, CF nr. 51963 din domeniul privat al Comunei  Bala, Consiliul Local Bala, judeţul Mehedinţi.

- data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2023 ora 1200.

- data limită pentru depunerea ofertelor: 13.10.2023 ora 1400.

- data şi locul la care se desfăşoară şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.10.2023, ora 1000, la sediul  Primăriei Comunei Bala, judeţul Mehedinţi.

Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Primăria Comunei Bala, str. Staţiunii, nr. 276 judeţul Mehedinţi.

Primar,

OHIMA MÂNDRUŢ VALENTIN

About autor