ITM Mehedinţi – Comunicat de presă

În această perioadă Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi desfaşoară sub îndrumarea Inspecţiei Muncii Campania Naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, de către angajatorii care desfăşoară urmatoarele activităţi economice în conformitate cu:

-cod CAEN 4671 –  Comerţ cu ridicata al combustibililor lichizi şi gazoşi al produselor derivate;

- cod CAEN 4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate.

OBIECTIVELE CAMPANIEI:

-        Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie;

-        Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;

-        Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă;

-        Creşterea gradului de conşientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus/menţionate;

-        Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securiţăţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate în campanie.

MOTIVAREA CAMPANIEI are  la bază intensificarea acţiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă şi în domenii care nu au fost considerate cu risc major din perspectiva competenţelor Inspecţiei Muncii, dar în care se pot produce evenimente cu consecinţe deosebite.

De asemenea, având în vedere evenimentele grave care au avut loc în ultima perioadă şi care au avut consecinţe grave asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, precum şi asupra unor persoane aflate în apropierea locaţiilor în care au avut loc astfel de evenimente s-a considerat necesară declanşarea unor actiuni de control la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile mai sus menţionate.In vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relaţiile de muncă, se va verifica:

-        angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parţial);

-         transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

-        durata timpului de muncă şi munca suplimentară;

-        întocmirea evidentei orelor de muncă prestate de salariaţi;

-        repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale);

-        munca de noapte;

-        acordarea drepturilor salariale;

-        regulamentul intern/ contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate;

In vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă, se va verifica în principal, următoarele:

-dacă angajatorul a realizat evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, tinându/se cont de:

+ probabilitatea producerii şi persistenţei atmosferelor potenţial  explozive;

+ probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere şi a declanşării incendiului;

+ utilajele, substanţele folosite- agentii chimici periculoşi, procesele şi posibilele lor interacţiuni.

-        dacă sunt marcate corespunzător căile de circulaţie a vehiculelor din staţiile de distribuţie carburanţi;

-        dacă angajatorul are evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

-        dacă angajatorul a luat măsuri pentru autorizarea operatorilor GPL;

-        dacă se asigură echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce  pot aprinde atmosferele explosive) pentru lucrătorii din cadrul statiei de distribuţie produse petroliere;

-        dacă angajatorul nu deţine certificat de examinare  in situ, pentru staţia distribuţie produse petroliere, care funcţionează în mediu potenţial exploziv;

-        dacă sunt realizate măsurătorile periodice ale instalaţiei electrice de la staţia de distribuţie carburanţi;

-        dacă sunt emise de către angajator instrucţiuni scrise privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă;

-        dacă este realizată instruirea lucrătorilor cu privire la protecţia împotriva exploziilor;

dacă semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă este suficientă ( indicatoare de avertizare la intrarea în zonele unde pot să apară atmosfere .

Nicea Mergeani                                                Mădălina Gîrlea

Inspector şef                                                    Consilier CCRP

About autor